- I am interested in social and documentary aspects.

- I Work on Manual Cameras 35 mm and Recently on Digital.

- I will never stop learning.

Turkish

- Freelance fotoğrafçı
- Toplumsal ve belgesel açılardan fotoğrafla ilgileniyorum.
- 35 mm manüel kameralarla ve son zamanlarda da dijital kameralarla çalışıyorum.
- Hayat boyu öğrenmeye devam edeceğim.

 

Image is:

- Path to the soul.
- Reflects the distance between the dream and I.
- I don't want to forget it. It is all what I really have.
- Material is nothing. The light is everything.
- Mechanically it is a moment that won't be repeated. Artistically it represents what we actually want to get,
  that makes it eternal.
- Imagination is a recognition adventure and it is a main condition for producing the image.
  It is the production power.

Turkish

İmge:
-Ruha giden bir yoldur.
-Hayal ile benim aramdaki mesafeyi yansıtır.
-Hiç unutmayacağım şeydir bu. Gerçekten sahip olduğum her şeydir.
-Materyal bir şey ifade etmez. Fakat ışık her şey demektir.
-Mekanik olarak tanımlandığında tekrarı olmayan bir andır. Sanatsal olarak tanımlandığında tam da elde etmek istediğimiz şeyi temsil eder ve bu da onu ebedi kılar.
-Hayal gücü, macerayı tanımaktır ve imgeyi yaratmanın ana koşuludur. Bu da yaratmanın gücüdür.

Hussein HADDAD
Born 1981 Hama, Syria. Photographer (DOP) and Photographic Trainer, I work as a Graphic Art Director. More..